Beskyttelse til ukrainske forfattere og kunstnere

 Av Freddy Fjellheim, Wiggo Andersen, Monica Isakstuen, Roy Freddy Andersen, Selma Lønning Aarø, Lars Tore Bøe, Christen Hvam, Roskva Koritzinsky, Kalle Solgård, Liv Mevang Bjerkensjø, Simen Hagerup, Anne Fjellro, Helga Johanne Størdal, Victoria Kielland, Rodrigo Villagra, Signe Prøis, Kristin Winlund, Solveig A. Egeland/Håpets katedral.

Kjære ordfører Siri Martinsen! Ukrainske medmennesker er i stor fare. 

Vi som undertegner dette oppropet ber deg bidra til at Fredrikstad kan ta imot noen av verdens modigste forfattere og kunstnere, fra Ukraina. Flere av dem er med all sannsynlighet på drapslistene til de russiske aggressorene, siden disse ukrainske kunstnergruppene helt siden 2014 har engasjert seg i aviser, kunst og bøker mot den russiske invasjonen av Krim, samt konfliktene i Donbas og Luhansk.

Et slikt initiativ fra vår solidariske hjemby vil kunne få gode ringvirkninger.

Norske myndigheter har heldigvis bestemt at ukrainske flyktninger skal tildeles kollektiv asylrett. Grunnet bruken av sin ytringsfrihet vil det være innlysende at ukrainske forfattere og kunstnere står i ekstra fare for å bli internert, drept og torturert og derfor må ha en særlig beskyttelse.

Washington Post har for lengst avslørt russernes planer om å «stilne» opposisjonelle stemmer.

Fredrikstad kan med sitt Litteraturhus, kulturliv og storartede bibliotek bli en forpost i litterær sammenheng, og vi er attpåtil Friby for en forfatter som snart ankommer byen.

Men nå er to million mennesker på flukt: Når Fredrikstad skal åpne sine dører for flyktningene, la oss i henhold til Flyktningekonvensjonens artikkel 1A tilby midlertidig beskyttelse for ukrainske forfattere og kunstnere som risikerer forfølgelse.

Poeten Olga Livshin fra Odessa skrev dette diktet:

What is it rippling across the deck?
What rising? What memory of ocean?
What is it rippling and rising?
The drowned heart, lifted at moment
answers cleraly. Here it comes.


And get your feet wet in a drowning world?
Stand on a rotten dock, obsessed with tide?
The boat´s condemned, the pier sinks. The long port
offers an only country to you, traveler,
a chance of upper air to hopeful smothering heart.

/

Dette oppropet stod på trykk i Fredriksstad Blad 10. mars 2022.

//

This survey plan of the Ukraine was composed in 1639 by De Beauplan, engraved and published by Willem Hondius in 1648 in Gdansk.