Adam Bucko er en forfatter og aksjonist jeg har hatt gleden av å følge i en del år, i skriftlig form både i Klassekampen og Kirke og Kultur. Med denne boka blir det tydelig hvordan arbeidet hans blant fattige folk bl.a. i New Dehli og New York har gitt ham en radikal teologi i tradisjonen etter Dorothy Day og Richard Rohr. Hjertesorger og sammenbrudd påkaller vår selvinnsikt og medmenneskelighet, men er også veien til ny våkenhet.

PREST OG FORFATTER: Adam Bucko tilhører den episkopale kirken i New York. Hans siste bok, «Let your heartbreak be your guide» tar utgangspunkt i pandemiens erfaringer, særlig hos unge. (Foto: fatheradambucko.com)

Anmeldelsen er publisert hos Vårt Land

Dikt som skrift kan utvikle og modne vår leseevne, fordi det gode diktet inviterer til å lese langsomt. Rebecca Kjelland er en slik poet der lesning og undring får rom og form. Spenstig bok! / Som sakpoet har jeg utforsket denne leseformen som beslektet med det jeg kaller lesning av natur, altså at poesi og sansning gjensidig beriker hverandre. Mer om det senere. // Desverre har Vårt Land nektet meg å publisere mine anmeldelser på egen blogg, så her blir det å tegne et abonnement:

«Det skal godt gjøres å utgi en bedre diktbok i 2023»

Freddy Fjellheim / The trembling joy of undulating from line to line / translated by Naïd Mubalegh

Jorie Graham is a tenacious fighter who has been building up her liberating poetic arsenal for two decades.

The meeting with Jorie Graham’s (b. 1950) new poetry book TO 2040, published in April 2023, leaves marks, and the highly necessary and rejoicing celebration of this great authorship already started in the fall 2022 with the publication (TO) THE LAST (BE) HUMAN. The book gathers her four groundbreaking poetry collections Sea change (2008), Place (2012), Fast (2017) and Runaway (2020). Notice that the rate of publication increases along with title choice, and the American poet’s acute poetry also increases in intensity. Readers and authors – a culturotope threatened with extinction? – will with these books be allowed to enter a poetic world where linguistic form and rhythm become the bearers of a mystical hope from an unknown future, like a disenchanted Elysium. It is the slightness of this hope which seizes in Jorie Graham’s new book TO 2040, where the poetic voice shows the way to the musica practica of reading.Have we lost both the ancient languages and the shared songs in the madness of nature loss? Song can show to be liberating, like the children’s songs we learnt became liberating for the voice and the imagination, the «song treasure» (sangskatten) as we say in Norwegian about folk songs, which once gave us historical belonging and the experience of generations for free, or like the songs we sing along with masters like Bob Dylan or Alicia Keys. This said, it doesn’t mean that Graham’s poems are singable, but the reading is.

Les videre

Hvorfor så taus, ordfører Martinsen?

Kommunen kuttet trær ved/på grensen til  privat eiendom, var ikke varslet. Ørebekk
Foto: Freddy Fjellheim

Når en kommune opptrer brutalt og kommuniserer maktfullkomment, må fellesskapet varsles.

En skyfri morgen forrige uke kom jeg til å se ut av kjøkkenvinduet. Jeg har en kronisk sykdom som gjør meg lysfølsom, og jeg hadde merket et skarpere lys. Stort er sjokket da jeg oppdager at en rekke trær og busker mot tilstøtende kommunal vei er fjernet. Til den rantende lyden av en motorsag kommer jeg meg smått om senn ut av huset og blir vitne til ren vandalisme. Jeg får reddet et par stubber, men synet av naturinngrepet er likefullt forferdelig.

Les videre

Den sitrende gleden over å bølge fra linje til linje

Utgangspunktet for dette essayet er samleutgjevinga av den amerikanske poeten Jorie Grahams fire siste diktbøker. Dei fire bøkene blir også sett i lys av den komande boka, TO 2040, som essayforfattaren har hatt tilgang til og kommenterer.

AV FREDDY FJELLHEIM / TEGNING VED SINDRE EKRHEIM

Jorie Graham er en lærd fighter som i to tiår har bygget sitt frigjørende poetiske arsenal

Møtet med Jorie Grahams (f. 1950) nye diktbok TO 2040, som utkommer i mars neste år, setter spor, og den høyst nødvendige og gledelige feiringen av dette store forfatterskapet skjedde allerede høsten 2022 med utgivelsen (TO) THE LAST (BE) HUMAN. Boken samler hennes fire banebrytende diktsamlinger Sea change (2008), Place (2012), Fast (2017) og Runaway (2020). Legg merke til at utgivelsestakten øker med tittelvalget, og den akutte poesien til den amerikanske poeten tiltar da også i intensitet.

Lesere og forfattere – en utrydningstruet kulturotop? – vil med disse bøkene få inntreden i en poetisk verden der språklig form og rytme blir bærer av et mystisk håp fra en ukjent fremtid, lik et avfortryllet Elysium. Det er det svake ved dette håpet som griper i Jorie Grahams nye bok TO 2040 der den poetiske stemmen viser vei til lesningens musica practica. Mistet vi både urspråkene og fellessangen samtidig med det vanvittige naturtapet? Sang kan vise seg å frigjøre, slik barnesangene vi lærte ble frigjørende for stemme og fantasiliv, og «sangskatten», som vi sier på norsk om folkesangene, som en gang ga oss historisk tilhørighet og generasjoners erfaringer helt gratis, og sangene vi synger med på fra mestere som Bob Dylan og Alicia Keys. Dermed ikke sagt at Grahams dikt er sangbare, men lesningen er det.

Les videre

Enestående verk om massakren ved Babyn Jar

Babij Jar
VED KYIV: Skytingen ved Babyn Jar i 1941 regnes som den største enkeltstående massakren mot jøder under andre verdenskrig. Bildet skal vise sovjetiske krigsfanger i ferd med å jevne ut sandtaket i kløfta få dager etter massedrapene. (Foto: Wikimedia)

Av Freddy Fjellheim

18/11/2022 10:49

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Marianna Kiyanovska er en av Ukrainas mest kjente og mest prisbelønte poeter. Hun arbeider også som oversetter. En tid etter den russiske tjuvraidet mot Krim, begynte hun å tenke på alle dem som møtte sine siste redsler ved Babyn Jar, en ravine i utkanten av den ukrainske hovedstaden Kyiv. 33.771 jøder ble myrdet der i løpet av to septemberdager i 1941. Til sammen ble minst 100.000 mennesker henrettet ved Babyn Jar under andre verdenskrig. I uker ble hun lydig sittende å lytte, skrive. Deretter lå hun syk i flere måneder.

Nettopp den tunge, men skapende plikten til å lytte, gjør at dette enestående verket kunne bringes inn i samtiden. Et av diktene slutter slik, det er en gutts stemme:

« … I have mama, Adam waiting for me at home/ mama probably weeps Adam wails/ bruises on my arm never mind it’ll heal/ shot sounds nearby a machingun bursts/ Yurka on his back staring at the sky/ I’ve been hit, it hurts, can’t tell which part/ blood all over me, mama’s worried sick».

Les videre

Snø, lek, system

Tilfanget av poetiske virkemidler vitner om en erfaren debutant som komponerer et diktforløp der korte og lengre dikt utveksler og ivaretar prosaens dybdeformat og poesiens erkjennelsesform.

DIKT 

Toto Hølmebakk

Almakolender

94 s.

Tiden forlag 2022

LYTT TIL BOKMELDINGA

AV FREDDY FJELLHEIM

Jeg områr meg og tør påstå at det sentrale elementet i Toto Hølmebakks Almakolender, der allerede den lekfulle tittelen tar opp i seg poetnavnets stavelser, er snø. Snøen i denne debutboken kan være metafor, hendelse og motiv, men jeg finner sjelden at den kjølige hvithetens krystaller opptrer i kontraster. Det finnes vage forskjeller mellom svart og hvit, og  «rødt» og «hvitt» forekommer hyppigst, men det er likevel som lesningens milde mørke er vevd inn i diktene, forskjellsløst. Jeg kunne komme til å tenke at dette er tegnet på modenhet, en omforent behandling av tradisjonelle motsetninger mellom lys og mørke, med kroppens egen skrift i minnets meddelelsestrang, men la oss nå se.

Les videre

Frihet fra fedrene

Steinar Opstad dikter om arketypiske relasjoner, særlig den mellom sønn og far og brødre, med en morsskikkelse som blir disse karenes mentale omgivelse. Gardsliv, odel og floghavre er den tradisjonsbundne settingen.

I den nye boken Å være flere antyder allerede tittelen at disse relasjonene utvides, og at forfatterskapet utforsker nye horisonter. Den sentrale hendelsen er en fars død og en sønns nye liv. Åpningsdiktet antyder en variert mildhet i landskapet:

Sola lyser lavt over jordene i dagene etter at faren min døde

Det har regnet og vært sol om hverandre

jeg har knapt nok beveget meg ut av huset

Les videre

Kompishistorie på liv og død

Hvordan snakker gutta når de virkelig tenker, og hvordan tenker de når orda ikke strekker til? Debutantboka «med stor og stum k» utfolder denne problematikken i et fortellende dikt.

Av Freddy Fjellheim

Thomas Stene-Johansen er debutantens navn, født i Fredrikstad. Herfra kommer for tiden markante yngre forfattere som Victoria Kielland, Roskva Koritzinsky, Joanna Rzadkowska og Casper André Lugg, for å nevne et knippe. Kielland er kjent for sin originale fremstilling av byen i romanen Dammyr (2016)

Stene-Johansen skaper et utenfra-perspektiv på Fredrikstad gjennom gutten som er innflytter til den gamle Østfold-byen. Det tar ikke mange sidene før «østsida» og fotballklubben blir møteplass for to ferske kompiser. Før det har jeg-fortelleren på nåtidsplanet rukket å antyde både krise og isolasjon. Hva kan ha skjedd?

Les videre

Skjerpende skrift og fantasilek

Av Freddy Fjellheim12/08/2022 12:43

Happeningassemblageevent – Yoko Ono definerer i denne boka selv forskjellene på motebegrepene fra kunsten på 60-tallet. For eksempel: happening er planlagt, event er tilfeldighet. Fluxusbevegelsekonseptkunstmeditasjonstripper – alt er innbegrepet i Onos kunstneriske virke, som også kan forstås som en form for kontinuerlig (ut)forskning av tilværelsen.

Hvis ikke det hadde vært for Simen Hagerups navn, ville jeg nok strøket forbi utgivelsen av den ikoniske Grapefruit (1964, 1970). Når en så egnet forfatter og kritiker fordyper seg i Onos utflukter i språk- og tingverdenen, lytter jeg meg nysgjerrig gjennom en oversettelse som virker stilsikker til tusen, og med noen årvåkne simenhagerupske preferanser i ordvalgene. Dessverre var det ikke anledning til å vurdere den norske utgivelsen opp mot originalteksten, men oversettelsen virker både konsekvent og oppfinnsom.

Les videre